O nama

Monument d.o.o. je  tvrtka u gradu Rijeci koja se bavi potpunom uslugom upravljanja poslovne dokumentacije.  Osnovana je 2014. godine i od tada posluje sa raznim poduzećima sa područja Rijeke i Primorsko- goranske županije. Tvrtka surađuje sa lokalnim samoupravama, gradovima, tvrtkama u stečaju (stečajnim upraviteljima) i ostalim pravnim osobama. Vrši sve navedene usluge sistemom “ključ u ruke” u prostorima poslovnih partnera.

ZAŠTO MI?

Specijalizirani smo za poslove upravljanja poslovnom dokumentacijom, obradom, čuvanjem, davanjem na korištenje i izradom digitalnih oblika dokumentacije.
Raspolažemo primjerenim prostorom za pohranu dokumentacije u Rijeci, te nudimo usluge na bazi godišnjih ugovora:
  • Preuzimanje kompletne dokumentacije iz vaših prostora i pohrana u primjereni prostor osiguran vatrodojavom, protupožarnim i protuprovalnim sustavom
  • Izrada svih evidencija gradiva sukladno pozitivnim propisima/arhivska knjiga, knjiga korištenja, knjiga spremišta
  • Rješavanje svih zahtjeva na Vaš zahtjev i davanje na korištenje isključivo na zahtjev ovlaštene osobe – vlasnika dokumentacije
  • Priprema dokumentacije za postupke izlučivanja, odabira i pripreme za predaju nadležnom arhivu
  • Posebne mjere za najvrijednije trajno gradivo
  • Dokumentaciju preuzimamo u vlastitoj organizaciji, svojim prijevoznim sredstvom, kompletiranu na način da u ustanovi ostaju dokumenti iz posljednje dvije godine ili dokumenti koji su izdvojeni za “uredsko čuvanje” ili posebne dokumentacijske cjeline koje su neophodne zbog svakodnevnog rada.
 

Razina obrade dokumentacije u skladu je s međunarodnim standardima.


Zaposleni:

reference

Monument d.o.o. surađuje sa poslovnim partnerima sa područja Rijeke i Primorsko-goranske županije. U nastavku možete vidjeti referentnu listu klijentata (depozitara) sa galerijom slika.

                                    

 •  KBC Rijeka
 • Dom zdravlja Rijeka
 • HZZO – Hrvatski zavod za zdravstvo
 • Tiapartner d.o.o.
 • Filozofski fakultet Rijeka
 • Medicinski fakultet Rijeka
 • Maritimeshiping
 • Medmar travel agency
 • Consulting navigo d.o.o.
 • Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka
 • Autotrolej
 • Rijeka plus d.o.o.
 • Centar za socijalnu skrb
 • Grad Kastav
 • Grad Lovran
 • Helector d.o.o
 • Det Norske Veritas Adriatica d.o.o.
 • Trgovačko komunalno društvo „Ivanj“ Novi Vinodolski
 • Županijske ceste
 • Javni bilježnik Velimir Panjković
 • Primorska banka
 • Hal d.o.o.
 • stečajni upravitelj Loris Rak (Dalmacijavino u stečaju)
 • stečajni upravitelj Slavko Štambuk (PISstudio, Rijekatank, Hotmayer d.o.o. u stečaju)
 • stečajni upravitelj Marija Ružić (brodogradilište Kraljevica u stečaju Dina petrokemija dd.)
 • stečajni upravitelj Ljubica Skočić Juranović (Presika d.o.o., Riba Rijeka u stečaju)
 • stečajni upravitelj Andrej Sablić (Finab d.o.o. u stečaju)
 • Keya-restoran Ružmarin.

Obrađena i složena dokumentacija KD Novi Vinodolski

Općina Lovran

HE VINODOL elektrana u Triblju