Usluge

Monument d.o.o. nudi Vam potpunu uslugu:

  1. čuvanja/pohrane/depozita dokumentacije,

  2. obrade dokumentacije,

  3. izlučivanja (uništavanja- industrijskom obradom tj. usitnjavanjem) dokumentacije i

  4. digitalizacije dokumentacije.